EBmetoden

– injustering av system med vattenburen värme/kyla

Användningsområde

Injustering av system med vattenburen värme/kyla och varmvattencirkulationssystem (VVC).

Nominellt flöde och lägsta möjliga tilloppstemperatur

EBmetoden utgår från beräknad systemtemperatur och nominellt flöde.

Hög precision och ljudlös

Vid injustering enligt EBmetoden databeräknas ett fast strypdon med stor precision, som monteras vid varje enskilt energiuttag i systemet.
Strypdonets konstruktion medger stora sluttryckfall med minimala ljudstörningar och eliminerar därmed behovet av stamregleringsventiler.