Teknik

Enkel montering, sabotagesäker och bestående

En stor fördel

vid injustering med EBmetoden är att strypdonen monteras dolt i böj eller kopplingsdel mellan radiatorventil och radiator (kan monteras i alla förekommande fabrikat på marknaden).

Då det monterade strypdonet ej är möjligt att manipulera, blir injusteringen bestående under värmesystemets hela livslängd. Detta är avgörande för att den förväntade energibesparingen uppnås.
Utbyte av radiatorventil kan ske utan att inställt värde ändras.


Denna genomskärning visar hur EBmetoden® är installerad.