EBmetoden

Vill ni sänka era uppvärmningskostnader

och samtidigt spara miljön?

Sänkning av medeltemperaturen i fastigheten med en grad betyder 5-7% lägre energikostnad.
En sparad MWh motsvarar ca 270 kg mindre utsläpp av koldioxid/år.
Tänk på att: Den renaste kilowattimmen är den som aldrig behöver produceras!