Komfort


Klicka här för att se bilden större:

Injustering av värmesystemet med EBmetoden

- En åtgärd som alla vinner på!

Genom att optimera flödet till varje radiator/energiuttag

skapar man förutsättningar till en jämnare temperatur både på radiatorerna och i rumstemperaturerna.

Med en balansering av värmesystemet

uppnås inte bara en minskad energiförbrukning, utan även en förbättrad boendekomfort då fastighetens samtliga rum erhåller en jämnare temperatur.

En injustering av värmesystemet med EBmetoden

innebär att hela fastighetens värmesystem omfattas av en funktionskontroll för att säkerställa att rätt flöde och funktion uppnås.

Garanti

5 års funktions- och komponentgaranti.