EBmetoden

Injustering av värmesystemet med EBmetoden

EBmetoden garanterar att man får en jämn fördelning
genom att varje värmare med stor precision erhåller det beräknade flödet.