Historia

1981 - 2019

38 år i energi-effektiviseringen samt miljöns tjänst!

historia

EBmetoden är en enkel och bestående metod
för injustering av system med vattenburen värme/kyla.

Den skapades 1981 av Egon Johansson och Bengt Hansson som samtidigt startade företaget EB Värmeinreglering AB.

Företaget har genom åren injusterat värmesystemen i ett stort antal fastigheter med EBmetoden® med mycket gott resultat.

Ett urval av de större kunderna är Riksbyggen, HSB, Stena Fastigheter AB, Willhem AB, Akademiska Hus samt MKB Fastighets AB(ca 20.000 bostadslägenheter).

Injustering enligt EBmetoden utförs såväl i befintliga byggnader som i nyproduktion.

Verksamheten drivs sedan 2006 i företaget EBmetoden AB, ett helägt dotterbolag till EB Värmeinreglering AB.