EBmetoden

EBmetodens fördelar:

För fastighetsägaren:

  • Avsevärt förbättrad driftsekonomi. Möjlig besparing ca 15% av kostnaden för uppvärmning, pay-off tid 1–2 år

  • Värmeanläggningen kan drivas med lägsta möjliga tilloppstemperatur och säkerställd låg returtemperatur (premieras ofta med extra rabatter av fjärrvärme-
    leverantören)

  • Förbättrade driftsförutsättningar för anläggningens styr- och reglersystem (gäller såväl analoga som digitala system)
ebmetoden