Ekonomi & Miljö

Vill ni sänka era kostnader?
- och samtidigt spara miljön?

Då ska ni injustera ert värmestystem med EBmetoden®

Denna åtgärd skapar förutsättningar för bästa energieffektivitet i ert värmesystem.

Möjlig besparing ca 10-20% av uppvärmningskostnaderna!

För en lägenhet på 75 kvm och med en normalårsförbrukning på ca 180 kwh/m2, blir besparingen ca 2500 kr/lgh/år med dagens energipriser.

Energiutvecklingen kommande år gör troligtvis att besparingen ökar i värde varje år.

Med en 10% ökning av energipriserna/år blir besparingens värde år 2020 ca 3000 kr/lgh/år.

Energipriser 2019

Fjärrvärme ca 900kr/mwh
Olja ca 12 000kr/m3
(antagen energiprishöjning 10%/år)

Tänk på att:

Sänkning av medeltemperaturen i fastigheten med en grad motsvarar 5-7% lägre energikostnad.

Har ni råd att avstå

denna besparingsmöjlighet?