EBmetoden

Tycker du att energikostnaderna höga?

Då skall du injustera ditt värmesystem med EBmetoden!

Denna åtgärd skapar förutsättningar för bästa energieffektivitet i ditt värmesystem. Möjlig besparing ca 15-20 % av uppvärmningskostnaderna.

För en lgh på 75 kvm och med en normalårsförbrukning på ca 180 KWh/kvm blir besparingen ca 2.500 kr/lgh/år med dagens energipriser. Energiprisutvecklingen kommande år gör förmodligen att besparingen ökar i värde för varje år.

Med 10 % ökning av energipriset/år blir besparingens värde 2012 ca 3.000 kr/lgh/år.

Har Du råd att avstå denna besparingsmöjlighet?