EBmetoden

AMA-text:

YTC
PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
YTC.2
INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
YTC.256

INJUSTERING AV VÄRMESYSTEM

Injustering av värmesystem utföres enligt  EBmetoden

Till varje värmare i systemet dimensioneras ett EB don med fast Kv-värde. Cirkulationspump med lämplig tryckuppsättning uttages i samråd med VVS konsulten.

Montering av EB don samt renspolning av anslutningsledningarna till radiatorerna utföres av RE. Före montage av EB donen skall värmesystemet varit i drift minst en vecka samt filter och silar rengjorts.

ebmetoden